Dokumentacja kontroli

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 31.03.2023 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 11.04.2022 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 18.05.2021 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 14.04.2020 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 29.03.2019 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 07.04.2017 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 14.04.2016 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociagi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 27.04.2015 r.

Opinia niezależnego Biegłego rewidenta dla wspólników Spółki Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. z dnia 17.04.2014 r.