Ewidencje i rejestry

Rejestry obowiązujące w Spółce:
-  dzienniki korespondencji,
-  pocztowe książki nadawcze,