Struktura organizacyjna

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezes Zarządu.
 
Spółka posiada następujące działy:
  • Dział Stacji Uzdatniania Wody
  • Dział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej
  • Dział Oczyszczalni Ścieków
  • Dział Biuro Obsługi Klienta
  • Dział Finansowo-Księgowy
  • Dział Kadr i Administracji
  • Dział Laboratorium
  • Dział Jednostki Realizującej Projekt

 

Schemat organizacyjny