Woda

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 27/ZO/2020 na sprzedaż i dostawę wody do picia najkorzystniejsza oferta wpłynęła od P.H.U. Sekwim BIS Waldemar Sekuła Kościan. Druga oferta wpłynęła od P.H.U. Damian Walkowiak Grzebieńsko.