Załadunek, wywóz, odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych wapnem palonym-mielonym komunalnych osadów ściekowych