INWENTARYZACJA REMONTOWANYCH PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/2021 na inwentaryzację remontowanych przyłączy wodociagowych
i kanalizacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożyło PUGK Sp. C. St. Bresiński, M. Żurczak ul. Kwiatowa 3 Kościan.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1. POG Fotogrametria Geodezja i Kartografia Bartłomiej Jadach Plac F. Chopina,Nowy Tomyśl
2. Usługi Geodezyjne KOMPAS Flieger Rafał ul. Wielichowska Kościan.