OGRODZENIE, WAPNO, ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 32/ZO/2020 na sprzedaż, dostawę na SUW ŁAZIENKI, oraz rozładunek
asortymentu do wykonania ogrodzenia została wybrana oferta złożona przez PRB BRUKMED Mariusz Glinkowski Leszno.

Druga oferta złożona przez SIATKOLAND z m. Luboń została odrzucona. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie na złożenie oferty.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 4/ZO/2021 na sprzedaż, dostawę na oczyszczalnię ścieków, oraz rozładunek
wapna palonego-mielonego, suchego, wysokoekstraktowego najkorzystniejsza oferta została złożona przez Centrum Wypału Wapnia Częstocice Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Świetokrzyski.
Druga oferta została złożona przez firmę Materiały Budowlane BUDMAR Sp.z o.o. ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łańcut. 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 6/ZO/2021 na sprzedaż i dostawę odczynników chemicznych
najkorzystniejsza oferta została złożona przez AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa.
Druga oferta została złożona przez firmę Alchem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań