DORADZTWO HYDROGEOLOGICZNE

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na doradztwo hydrogeologiczne i nadzór nad eksploatacją ujęć wody
dla m. Kościana najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę HYDROGEOLOG Zakład Projektowo-Usługowy Geologiczna Obsluga Ujęc Wody
Ireneusz Chomicki ul. J. Brzechwy 6, 62-050 Mosina.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
-Ekogeo w spadku Predsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 64-605 Wągrowo 87A,
-Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta ul. Gombrowicza 6f/1, 60-461 Poznań