UTRZYMANIE STAŁEJ SPRAWNOŚCI ORAZ KONSERWACJA I NAPRAWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na utrzymanie stałej sprawności oraz konserwację i naprawę
stacji transformatorowych najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Elektryczny Energo Robert Sobierajewicz Stare Oborzyska ul. Polna 11.
Druga oferta została złożona przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Enerkon Andrzej Foremski, Marcin Foremski ul. Marciniaka 33,
64-000 Kościan