ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym na sprzedaż i dostawę odzieży roboczej i ochronnej wybrano
ofertę złożoną przez KORMEX Arleta Urbaniak-Konieczna, Robert Konieczny Sp. J. ul. Poznańska 108, 64-000 Kościan.
Druga oferta złożona przez UNI-FORM Jacek Dzianachowski ul. Kostki Napierskiego 15A, 02-847 Warszawa została odrzucona.