USUWANIE AWARII W TRYBIE PILNYM

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 15/ZO/2021 na usuwanie awarii w trybie pilnym jako jedyna wpłynęła oferta
złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak Czempiń.