PAX 18

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 16/ZO/2021 na sprzedaż, dostawę i rozładunek PAX-u 18 najkorzystniejsza
oferta została złożona przez Brenntag Polska Sp. z o.o.ul.Jana Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle.
Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1. Eko Chemia Barbara Dzikowska-Lach, Toruń
2. Artchem Artur Gutowski, Świdnik