PIASEK O UZIARNIENIU 0,8 - 1,4 MM

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 18/ZO/2021 na sprzedaż, dostawę oraz rozładunek 
piasku o uziarnieniu 0,8- 1,4 mm najkorzystniejsza oferta została złożona przez ECOPOL-SERWIS Elżbieta Grzegorczyk
ul. Mazurska 46A lok. 1, 70-416 Szczecin.
Druga oferta została złożna przez firmę Kruszywa MARGO Łukasz Gurdziel Manów, ul. Sobócka 1A, 55-081 Mietków.