OTWÓR PILOTOWO - POSZUKIWAWCZY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 20/ZO/2021 na wykonanie otworu pilotowego – poszukiwawczego,
na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jesionowej 4 w Kościanie najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Piotr Smoleński
Przedsiębiorstwo Wiertnicze ul. Mickiewicza 7,Śrem.
Druga oferta została złożna przez Zakład Studniarski Janusz Frukacz ul. Wólczańska 56, Filipów.