WODA DO PICIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 21/ZO/2021 na dostawę wody do picia najkorzystniejsza oferta została
złożona przez firmę P.H.U. SEKWIM BIS Waldemar Sekuła ul. Chłapowskiego 14 Kościan.

Pozostałe oferty zostały złozone przez:
1. P.H.U. Walkowiak Damian Walkowiakul. Szkolana 3 Grzebieńsko
2. AQUA SERVICE DYSTRYBUCJA J&J Kruszka ul. Podgórna 53 Łęczyca
3. F.H. Jaro Jarosław Lorke ul. Osiedlowa 39 Widziszewo