BROKER

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu nr 23/ZO/2021 na świadczenie usług brokerskich została
wybrana Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. Leszno.

Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1. „Athena” Biuro Usług Brokerskich Sp. z o.o. Poznań
2. Maximus Broker Sp. z o.o. Toruń
3. Marsh Sp. z o.o. Warszawa
4. Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o. Łódź
5. Supra Brokers S.A. Wrocław
6. RKB Sp. z o.o. Wrocław.