RURY DO WODY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu nr 24/ZO/2021 na sprzedaż i dostawę rur do wody PE100 RC 225 x 20,5 x 12 SDR 11 PN16
najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę RUREX Sp. z o.o. ul. Bodycha 8A Opacz.

Pozostałe oferty zostały złożone przez:
1.San-Gaz Kardach Sp. K.ul. Brzozowa 3, 63-200 Jarocin
2. Firma Hałas K. Hałas ul. J. Dekana 6F, 64-100 Leszno