REGENERACJA STUDNI 8 I 10 BIS

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu nr 25/ZO/2021 na regenerację studni głębinowych 8 i 10 bis
najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Studniarski Janusz Frukacz Filipów.

Druga oferta została złozona przez Przedsiębiorstwo Wiertnicze Piotr Smoleński Śrem.