ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym 7/ZO/2017 na sprzedaż i dostawę wapna palonego-mielonego suchego na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie  zostały złożone 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Św. z cena netto 450,00 zł/t.

Pozostałe złożone oferty:

1. Materiały Budowlane BUDMAR Sp. z o.o. ul. Boczna Kasprowicza 1, 37-100 Łńcut - netto 459,00 zł/t

2, Brenntag polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Kożle - netto 460,00 zł/t