Nazwa, dane adresowe

"Wodociągi Kościańskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan
NIP 6981836013
REGON 302300903
KRS 0000448261
BDO 000097869
tel. 65 512 13 88
 
www.wodociagi-koscian.pl,
 e-mail: biuro@wodociagi-koscian.pl