Struktura organizacyjna

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezes Zarządu.
 
Spółka posiada następujące działy:

 

Schemat organizacyjny