Majątek

Spółka dysponuje gruntami oraz budynkami i urządzeniami otrzymanymi od Gminy Miejskiej Kościan w wieczyste użytkowanie.