"Wodociągi Kościańskie" Spółka z o.o.

 Spółka działa na podstawie:

 

Załączniki:

  1. Akt założycielski spółki  
  2. Zmiana umowy spółki
  3. Regulamin Rady Nadzorczej
  4. Zarządzenie nr 119/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 01.09.2015 w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem Gminy Miejskiej Kościan
  5. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 119/15
  6. Zarządzenie Nr 440/13 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 
  7. Zarządzenie Nr 442/17 Burmistrza miasta Kościan z dnia 28 czerwca w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego na spółką z udziałem Gminy Miasta Kościan