Podstawa prawna działania cz. 2

 
Uchwała Nr XXXV/374/18
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 23.08.2018 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kościana 
 
Tekst w załączniku