Sprawozdania

1.Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

2.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 - część I

3.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 - część II

 

4.Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

5.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014 - część I

6.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2014 - część II

 

7.Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

8.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 - część I

9.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2015 - część II

 

10.Sprawozdanie finasowe za 2016 rok

11.Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016

 

12. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

13. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017

 

14. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

15. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018

 

16. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

17. Sprawozdanie z działalności  Zarządu za rok 2019

 

18. Sprawozdanie finnasowe za 2020 rok

19. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020